Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza Duffingova oscilátoru 

  Sosna, Petr
  Tato práce se zabývá analýzou možného chování buzeného i nebuzeného Duffingova oscilátoru. V teoretické části jsou uvedeny základní teoretické poznatky o Duffingově rovnici. Numerické řešení se zaměřuje na dynamiku oscilací ...
 • Experimentální určení tlumení nosníku 

  Fučík, Ondřej
  Bakalářská práce „Experimentální určení tlumení nosníku“ se zabývá tématem vlastního tlumení kovových materiálů. V teoretické části jsou materiály rozděleny do tří skupin podle jejich tlumících vlastností. Dále jsou stručně ...
 • Kmitání strojů v průmyslové praxi 

  Hadraba, Petr
  Analýza kmitání výrobních strojů hraje klíčovou roli, pro funkčnost, životnost a bezpečnost provozu. Tato práce se zabývá modelováním dynamiky dále přínosem modelování na návrh stroje a na předcházení poruchových stavů. ...
 • Návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem 

  Tmej, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem. V práci jsou popsány dostupné typy jeřábů a detailně se věnuje kategorii dílenských jeřábů. Jsou provedeny dva konstrukční návrhy dílenského ...
 • Návrh dynamického tlumiče vibrací 

  Hilšer, Pavel
  První část bakalářské práce se zabývá kmitáním, základními veličinami, jeho tlumením a metodami modelování dynamiky. V druhé části je rozebrána problematika dynamických tlumičů a vysvětlen jejich princip. Poté je v simulačním ...
 • Pohon vřeten soustružnických automatů 

  Hadraba, Petr
  Předmětem této práce je dynamické modelování pohonů vícevřetenových automatů TMZ842NG a TMZ867NG v programu MSC Adams. Cílem je posouzení rozdílnosti jednotli-vých soustav a vlivu zkracující se tyče na celkové chování ...
 • Účinnostní mapa pohonu s asynchronním strojem 

  Hojný, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem ztrát v asynchronním motoru a frekvenčním měniči. Dále je jejím cílem tvorba a srovnání interpolačních metod, které jsou dále implementovány na účinnostní mapě asynchronního motoru ...