Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza Duffingova oscilátoru 

  Sosna, Petr
  Tato práce se zabývá analýzou možného chování buzeného i nebuzeného Duffingova oscilátoru. V teoretické části jsou uvedeny základní teoretické poznatky o Duffingově rovnici. Numerické řešení se zaměřuje na dynamiku oscilací ...
 • Analýza Van der Polova oscilátoru 

  Huf, Milan
  Tato práce se zabývá studiem nelineárních systémů, především Van der Polovým oscilátorem. Teoretická část této práce je věnována základní teorii nelineárního kmitání. Cílem praktické části této práce je popsat chování ...
 • Experimentální určení tlumení nosníku 

  Fučík, Ondřej
  Bakalářská práce „Experimentální určení tlumení nosníku“ se zabývá tématem vlastního tlumení kovových materiálů. V teoretické části jsou materiály rozděleny do tří skupin podle jejich tlumících vlastností. Dále jsou stručně ...
 • Kmitání strojů v průmyslové praxi 

  Hadraba, Petr
  Analýza kmitání výrobních strojů hraje klíčovou roli, pro funkčnost, životnost a bezpečnost provozu. Tato práce se zabývá modelováním dynamiky dále přínosem modelování na návrh stroje a na předcházení poruchových stavů. ...
 • Návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem 

  Tmej, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem. V práci jsou popsány dostupné typy jeřábů a detailně se věnuje kategorii dílenských jeřábů. Jsou provedeny dva konstrukční návrhy dílenského ...
 • Návrh dynamického tlumiče vibrací 

  Hilšer, Pavel
  První část bakalářské práce se zabývá kmitáním, základními veličinami, jeho tlumením a metodami modelování dynamiky. V druhé části je rozebrána problematika dynamických tlumičů a vysvětlen jejich princip. Poté je v simulačním ...
 • Pohon vřeten soustružnických automatů 

  Hadraba, Petr
  Předmětem této práce je dynamické modelování pohonů vícevřetenových automatů TMZ842NG a TMZ867NG v programu MSC Adams. Cílem je posouzení rozdílnosti jednotli-vých soustav a vlivu zkracující se tyče na celkové chování ...
 • Účinnostní mapa pohonu s asynchronním strojem 

  Hojný, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem ztrát v asynchronním motoru a frekvenčním měniči. Dále je jejím cílem tvorba a srovnání interpolačních metod, které jsou dále implementovány na účinnostní mapě asynchronního motoru ...