Now showing items 1-20 of 91

 • Alternativní metody v kryptografii 

  Hampl, Dalibor
  V první části této bakalářská práce je vysvětleno, co je to obecně kryptografie, dále je všeobecně rozebrána problematika současných šifrovacích metod. Patří mezi ně asymetrické, symetrické a hybridní šifrovací metody. ...
 • Analýza a detekce malwaru typu RAT 

  Sidor, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je štúdium problematiky jednotlivých typov malvéru so špecifickým zameraním na kategóriu RAT (Remote Access Trojan). Práca taktiež oboznámi čitateľa o statickej a dynamickej analýze binárneho ...
 • Analýza bezpečnosti síťových protokolů 

  Bednařík, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je analýza bezpečnosti síťových protokolů. Protože je síťových protokolů velké množství, ve své práci popisuji pouze několik z nich. Mým úkolem je popsat strukturu modelu TCP/IP z hlediska ...
 • Anonymní komunikace v prostředí Internetu 

  Pajtinová, Mária
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti, jak lze anonymně komunikovat přes Internet. Jsou zde popsány anonymizační programy TOR, JAP, I2P a CyberGhost, které umožňují uživateli ukrýt svou identitu za jinou IP adresu. ...
 • Aplikace pro programovatelné čipové karty 

  Broda, Jan
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou bezpečné atributové autentizace, která klade vysoký důraz na ochranu soukromí a digitální identity. Dále je v teoretické části pojednáváno o čipových kartách ...
 • Aplikace pro vizualizaci senzorických dat v operačním systému Android 

  Sedláček, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvoření aplikace pro operační systém Android, jenž má za úkol stáhnout z webového cloudu Xively uložená senzorická data. Práce obsahuje praktickou a teoretickou část. První kapitola se zaměřuje ...
 • Aplikace využívající paralelní zpracování pro kryptografické výpočty 

  Šánek, Jaromír
  Tato práce se zabývá paralelním programováním a modulárním mocněním. Vprvní části je srovnána rychlost funkcí modulárního mocnění zrůzných knihoven C/C++ na CPU. V druhé části se práce zabývá technologií CUDA, je zde změřena ...
 • Atributová autentizace 

  Chwastková, Šárka
  Tato práce se zabývá systémy pro atributovou autentizaci. Popisuje obecně aktuální atributové systémy, jejich entity a vlastnosti. Práce se zaměřuje podrobněji na atributový systém Identity Mixer. Průběh komunikace ...
 • Autentizace nulovou znalostí 

  Bošeľa, Jaroslav
  Táto práca sa venuje autentizácií, jej princípom a základným rozdelením. Ďalej sa práca venuje Zero–Knowledge protokolom, teda protokolom s nulovou znalosťou, ich analýzou a základným princípom, pojednáva aj o technológií ...
 • Autentizace pomocí mobilních telefonů 

  Fusek, Zdeněk
  Tato práce se zabývá autentizací pomocí mobilních telefonů. Jako autentizační zařízení byl zvolen telefon s operačním systémem Android. K implementaci aplikací je využito vývojové prostředí Eclipse. Cílem práce bylo ...
 • Autentizace pomocí mobilního telefonu 

  Križan, Viliam
  Bakalárska práca popisuje základné autentizačné metódy znalosťou, používané autentizačné predmety a biometrické spôsoby autentizácie. Rozoberá možnosti aplikácie jednotlivých metód určených pre mobilné telefóny. Zaoberá ...
 • Autentizace pomocí smartkaret 

  Juras, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou autentizace. V práci je zmíněna autentizace znalostí, žadatelem a předmětem. Jsou rozebíráni zástupci od jednotlivých typů. U autentizace předmětem se práce zaměřuje převážně na ...
 • Autentizační protokoly a ochrana soukromí 

  Hajný, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro autentizaci. Hlavním tématem však nejsou klasické autentizační protokoly, které nabízejí pouze ověření identity, ale tzv. atributové autentizační systémy, ...
 • Automatická detekce použité kryptografie v kódu 

  Mička, Richard
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou automatickej detekcie použitej kryptografie zo strojového kódu programu. Analýza použitej kryptografie u neznámej vzorky programu si v súčasnosti vyžaduje veľké manuálne úsilie. ...
 • Behaviorální analýza síťového provozu a detekce útoků (D)DoS 

  Chapčák, David
  Tato práce se zabývá rozborem současných open-source NIDPS nástrojů pro monitorování a analýzu datového provozu. Práce se zaměřuje na posouzení těchto nástrojů z hlediska umístění v síti, vyžadované funkce a detailnější ...
 • Bezpečnost elektronických dokladů 

  Šánek, Jaromír
  Tato práce se věnuje bezpečnosti elektronických dokladů a platformě čipových karet Multos. V první části jsou obecně popsány symetrické a asymetrické kryptografické algoritmy, které se v oblasti eID používají. Druhá část ...
 • Bezpečnost IoT 

  Hanzlíček, Martin
  Práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia platformy Android Wear. Rieši časovú náročnosť výpočtov s veľkými číslami, modulárnou aritmetikou a kryptografiou na tejto platforme. Ďalej rieši komunikáciu s mobilným zariadením ...
 • Bezpečnost operačního systému Apple iOS 

  Zahradníček, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zabezpečením operačního systému iOS a vytvářením aplikací pro tento systém. Popisuje základní vlastnosti systému, použitá zabezpečení, šifrování a třídy pro bezpečné ukládání souborů. Další ...
 • Bezpečnostní analýza firewallu 

  Cigánek, Josef
  Bakalářská práce pojednává o tématu bezpečnostní a výkonnostní analýzy firewallů. Hlavním úkolem je vytvoření testovacího prostředí pro odposlech veškeré komunikace firewallu a na základě zvolených metod provést bezpečnostní ...