Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení podnikového informačního systému a návrh změn 

    Hajný, Petr
    Tato práce představuje návrh možných řešení, které by firma měla provést aby zlepšila svůj informační systém. Část práce je věnována analýze firmy a především jejího informačního systému. Na základě této analýzy jsou ...
  • Studie optimalizace operativního řízení výroby 

    Hajný, Petr
    Tato diplomová práce řeší implementaci metod štíhlé výroby v oddělení montáže schodů u firmy IFE CR, a. s. První část práce se věnuje analýze materiálových a informačních toků a jsou zde identifikovány nejzávažnější problémy ...