Now showing items 1-2 of 2

  • Odhad možných následků při úniku toxické látky 

    Hajný, Vít
    Tato bakalářská práce se zabývá odhadem možných následků při úniku toxické látky a je rozdělena do tří celků. První z nich obsahuje rešeršní popis významných havárií spojených s tímto únikem v České republice i ve světě. ...
  • Výběr zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin 

    Hajný, Vít
    Tato diplomová práce se zabývá výběrem zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin. Je rozdělena do čtyř částí, přičemž první dvě jsou rešeršní a zabývají se přístupy k výběru zdrojů rizik při skladování výbušnin ...