Now showing items 1-6 of 6

 • Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag. 

  Šiler, Pavel; Kolářová, Iva; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří; Bednárek, Jan; Janča, Martin; Koplík, Jan; Hajzler, Jan; Matějka, Lukáš; Marko, Michal; Pokorný, Přemysl; Opravil, Tomáš; Šoukal, František (MDPI, 2019-09-10)
  The work deals with monitoring the effects of zinc on the course of hydration and change of phase composition of cement mixed with slag. The lengths of induction periods were interleaved by exponential function to quantify ...
 • Možnosti eliminace čpavkového skluzu v technologických vodách elektráren 

  Hajzler, Jan
  Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat možnosti eliminace nebo separace amonných podílů z technologických vod elektráren, ve kterých je zavedena sekundární metoda denitrifikace spalin (SCR, SNCR). Potřeba eliminace ...
 • Possibilities of elimination of ammonia slip from technological water in power plants 

  Hajzler, Jan; Opravil, Tomáš; Pořízka, Jaromír; Ptáček, Petr (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The purpose of this study is to find new possibilities of elimination or separation of ammonium compounds from technological water produced by powerplants and incinerators, in which the secondary flue gas denitrification ...
 • Potential use of blast furnace slag for filtration membranes preparation: A pilot study 

  Bílek, Vlastimil; Bulejko, Pavel; Kejík, Pavel; Hajzler, Jan; Másilko, Jiří; Bednárek, Jan; Tkacz, Jakub; Kalina, Lukáš (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This paper investigates the possibilities of the use of sodium hydroxide activated blast furnace slag for preparation of filtration barriers. The motivation for this research is searching for cheaper and more eco-friendly ...
 • Tvorba databáze FT - IR spekter heterogenních systémů 

  Hajzler, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření FT – IR databáze anorganických vzorků heterogenní povahy. Obsah teoretické části zahrnuje úvod do oblasti infračerveného záření a zobrazuje v ucelené formě teoretické podklady pro ...
 • Vyluhovatelnost Ba a Cr z alkalicky aktivovaných matric 

  Cába, Vladislav
  Cílem této práce je zjištění použitelnosti alkalicky aktivovaných matric z popílků k inhibici barya a chromu. Popílky, jak fluidní, tak vysokoteplotní, byly porovnány s klasickým cementem používaným k inhibici. Pomocí ...