Now showing items 1-1 of 1

  • Kompenzace teplotního driftu při analýze nanostruktur 

    Hakira, Stanli
    Ve spolupráci mezi firmou Tescan a Ústavem fyzikálního inženýrství fakulty Strojního inženýrství je vyvíjena ultravakuová aparatura pro experimenty v nanotechnologii. Komora je navržena na přípravu, modifikaci a analýzu ...