Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a implementace části IS 

    Halász, Martin
    Základom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia časti informačného systému. Práca obsahuje analýzu vnútorného, vonkajšieho a odborového okolia svadobného salónu Lili a analýzu súčasného stavu webovej prezentácie.
  • Technická analýza 

    Halász, Martin
    Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou technickej analýzy a jej využitia. Prvá časť práce popisuje teoretické východiská technickej analýzy a základné pojmy a princípy menového trhu Forex. Druhá časť je venovaná ...