Now showing items 1-2 of 2

  • Stavebně technologický projekt bytového domu Rezidence na Plachtě 

    Halík, Tomáš
    Tato diplomová práce řeší stavebně technologicky projekt bytového domu Rezidence na Plachtě. Tato stavba je v Hradci Králové. Je zpracována technická zpráva pro stavebně technologický projekt, časový a finanční plán výstavby, ...
  • Vzduchotechnika velkokuchyně 

    Halík, Tomáš
    Bakalářská práce obsahuje projekt nuceného větrání a odvod tepla a vlhkosti z velkokuchyně s využitím rekuperace. V objektu jsou dvě VZT jednotky. Zařízení č.1 pro přívod a odvod vzduchu do zázemí velkokuchyně, zařízení ...