Now showing items 1-2 of 2

  • Odstraňovač zubního kamene 

    Halaš, Rostislav
    Tato práce se zabývá návrhem ultrazvukového odstraňovače zubního kamene pracujícím na frekvenci 27 kHz s maximální intenzitou ultrazvuku 5W/cm2. Popisuje mechanismus vzniku zubního kamene, důsledky na zdraví a metody jeho ...
  • Optimalizace reprodukčního řetězce pro poslechové testy 

    Halaš, Rostislav
    Tato práce popisuje základní kroky vedoucí k řešení problému s neuspokojivou reprodukcí nahrávek zvuků, vznikajících při provozu automobilu, v poslechové místnosti hlukové zkušebny firmy Škoda Auto a.s.. Nejprve jsou ...