Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů 

    Hala, Karel
    Nástroj pro podporu vývoje softwarových systému je aplikace  sloužící pro vizuální znázornění průběhu vývoje aplikace. Slouží k porozumění požadavků od zákazníka, tyto požadavky převádí do objektového návrhu s možností ...
  • Platforma pro definici a zpracování dat 

    Hala, Karel
    Tato diplomová práce se zabývá vývojem platformy pro ulehčení práce s~velkým množstvím dat. V~rámci této práce jsou vysvětleny některé pojmy a technické souvislosti potřebné pro bližší pochopení vývoje webové aplikace. ...