Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza únikových tras v 3D modelu budovy 

    Halajová, Andrea
    Táto diplomová práca sa zaoberá analýzami únikových trás v 3D modeli budovy. Prvotne sú zo zadaného 3D BIM modelu vo formátu IFC extrahované potrebné dáta do GIS prostredia ArcGIS. Z modelu je vytvorená topologická sieť ...
  • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

    Halajová, Andrea
    Zameranie a tvorba účelovej mapy v lokalite Brno- Koleje Pod Palackého vrchem. S výužitím systémov Microstation, MGEO a Groma, podľa smernice pre tvorbu účelovej mapy.