Now showing items 1-3 of 3

 • Kyanoakrylátové lepidlo v průmyslu 

  Novák, Libor
  Diplomová práce je zpracována jako experiment, který má popsat a ověřit vlastnosti kyanoakrylátových lepidel značky Loctice a Sika Lock. Dále porovnává vlastnosti zmíněných lepidel, a to na deseti různých materiálech. Ty ...
 • Optimalizace lepení střechy autobusu 

  Jaroš, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá zvýšením produktivity lepení a požadavkem na snížení hmotnosti, při zachování tuhosti, střech autobusů. První část je věnována popisu stávající technologie lepení střech autobusu. Následuje ...
 • Vliv povrchu na pevnost lepeného spoje 

  Trhoň, Vojtěch
  Předkládaná diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části, která je rešeršního charakteru, jsou zpracována tyto témata: teorie lepení, úprava lepených ploch, rozdělení lepidel, použití lepidel v dopravním ...