Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika pro bezkontaktní diagnostiku automobilových tlumičů 

    Halama, Jakub
    Diplomová práce se zabývá aplikací akustických metod za účelem hodnocení technického stavu tlumičů. Analýza akustických projevů při provozu tlumiče vede k definování nové bezkontaktní diagnostické metodiky, která je schopna ...
  • Rozbor kinematiky a dynamiky kolenního kloubu 

    Halama, Jakub
    Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznání kolenního kloubu z hlediska jeho mechaniky, srovnává kinematiku a dynamiku kloubu při různých pohybových aktivitách běžného života jako: chůze, vstávání ze židle, výstup a ...