Now showing items 1-2 of 2

  • Animace funkce kluzného ložiska 

    Halama, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou animací, které pomohou při objasňování základních principů funkce radiálního kluzného ložiska s hydrodynamickým mazáním. Animace budou následně využity pro vzdělávací účely.
  • Studium chování nenewtonských kapalin ve slit-flow reometru za podmínek nestabilního toku 

    Halama, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá popisem nestabilního proudění nenewtonské kapaliny ve slit-flow reometru, které negativně ovlivňuje její chování. Iniciátoři nestabilního proudění kapaliny jsou drsnost stěn štěrbiny reometru, ...