Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Halamová, Kateřina
    Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace firmy Retex, a.s. pomocí metod a ukazatelů finanční analýzy za roky 2006 – 2009. V první části se věnuji krátkému úvodu o firmě a dále teoretickým poznatkům. ...
  • Řízení rizik firmy za použití nástrojů analýzy dat 

    Halamová, Kateřina
    Tato diplomová práce je zaměřena na řízení rizik vybrané firmy za užití nástrojů analýzy dat. Práce obsahuje celkem tři hlavní části. První část je zaměřena na úvod a představení vybrané firmy a je zde provedena analýza ...