Now showing items 1-2 of 2

  • Thermal behaviour of metakaolin/fly ash geopolymers with chamotte aggregate 

    Rovnaník, Pavel; Halasová, Kristýna (MDPI, 2016-06-30)
    Geopolymers are generally appreciated for their good resistance against high temperatures. This paper compares the influence of thermal treatment with temperatures ranging from 200–1200 °C on the mechanical properties and ...
  • Vliv přísad na vlastnosti metakaolinového geopolymeru 

    Halasová, Kristýna
    Geopolymery jsou amorfní až semikrystalické aluminosilikátové polymery, které vznikají z anorganických polykondenzačních reakcí pevného aluminosilikátového prekurzoru s alkalickým roztokem hydroxidu nebo křemičitanu. Takto ...