Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vlastností MEMS mikrofonů 

    Halata, Roman
    Tato bakalářská práce se zabývá typy a vlastnostmi aktuálně využívaných MEMS mikrofonů. U digitálních mikrofonů je dále přiblížen způsob vzniku, přenos a vyhodnocování jejich výstupních dat. Práce obsahuje návrh a realizaci ...