Now showing items 1-7 of 7

 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Ferenc, Kryštof
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout dům ve městě. Tomu odpovida jak skladba funkcí, tak návrh budovy. Dům na ulici Křížova byl navržen tak, že vychází z města a důraz klade na formování přilehlých prostor - ulice a ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Klimešová, Jana
  Řešení projektu spočívá v hledání konceptu v širších souvislostech. Nejedná se standardní městskou proluku a je proto žádoucí při řešení překročit hranice parcely a zamyslet se nad fungováním v souvislosti s celým blokem ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Aust, Ondřej
  Polyfunkční městský dům v ulici Křížová
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Čermáková, Markéta
  Projekt navazuje na stávající strukturu a charakter místa, využívá potenciál vnitrobloku a nabízí bydlení v úrovni rodinných domů přímo v centru města místo v satelitní oblasti. ŽIVOT VE MĚSTĚ!
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Ferenc, Jonáš
  Objektem diplomové práce je projekt městského (polyfunkčního) domu na ulici Křížová. Práce je navržena v návaznosti na přestavbu Mendlova náměstí (a jeho změnou v cílový a nejen tranzitní prostor), která je předpokladem ...
 • Návrh pohonů pro uzavírací bezpečnostní klapku 

  Melecký, Josef
  Bakalářská práce popisuje návrh pohonu a bezpečnostního mechanismu pro uzavírací bezpečnostní klapku. Na základě rešerše uvedené v úvodu byl vybrán druh pohonu, jehož konkrétní parametry vychází z momentových poměrů ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Slavíková, Barbora
  Řešené území Černá louka leží na pomezí centra Moravské Ostravy a území Slezské Ostravy v místě soutoku řeky Ostravice a říčky Lučiny. Návrh zástavby přímo v místě současného Výstaviště Černá louka vychází z mezinárodní ...