Now showing items 1-2 of 2

  • Odposlech moderních šifrovaných protokolů 

    Halinár, Petr
    Tato práce pojednává o zabezpečení komunikace používané v prostředí počítačových sítí. Obsahuje stručný přehled používaných protokolů a popis architektury veřejných klíčů. Detailněji se zabývá popisem certifikátů, jejich ...
  • Vývoj aplikace pro finanční poradce 

    Halinár, Petr
    V dnešní době, která se vyznačuje velikou konkurencí téměř v každém oboru, a lidé mají stále rostoucí požadavky a očekávání se stalo řízení vztahu se zákazníky jedním z klíčových prvků úspěchu. Jelikož v řadě případů je ...