Now showing items 1-2 of 2

  • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

    Haloun, Jan
    Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá metodami pro diagnostiku železobetonových konstrukcí a jejich praktickou aplikací. V teoretické části jsou popsány metody dnes používané při diagnostice železobetonových ...
  • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

    Haloun, Jan
    Tato diplomová práce ve své první části pojednává o současných i minulých metodách používaných při stavebně technických průzkumech. Teoretická část je věnována popisu provádění jednotlivých zkušebních metod a jejich ...