Now showing items 1-20 of 30

 • Design bezdrátového mikrofonu 

  Vičíková, Kristýna
  Téma této bakalářské práce je návrh ručního bezdrátového mikrofonu určeného pro přenášení řeči na prezentacích. Produkty na současném trhu se vzhledem příliš neodlišují. Hlavním cílem této práce je vytvořit netradiční ...
 • Design bezpilotního doručovacího letounu 

  Partl, Zdeněk
  Tématem diplomové práce je design bezpilotního doručovacího letounu. V práci je řešena studie současného stavu na trhu jak po designérské, tak po technické stránce. Hlavním cílem je návrh, který je charakteristický po ...
 • Design dětské chůvičky 

  Vančíková, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá dizajnom detskej elektronickej pestúnky s využitím nových technológií. Výsledkom je detská video pestúnka, ktorá bola vytvorená s ohľadom na variabilitu umiestnenia a používania. Jej súčasťou ...
 • Design digitálního fotoaparátu 

  Chrástek, Jan
  Náplní této bakalářské práce je návrh digitálního zrcadlového fotoaparátu. Návrh vychází z technických a konstrukčních poznatků současných produktů na trhu. Při navrhování je kladen důraz na ergonomii a estetiku koncepce ...
 • Design digitálního hlukoměru 

  Dudková, Zuzana Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá designem digitálního hlukoměru. Cílem je doplnit stávající řadu produktů na trhu o vizuálně zajímavý výrobek s určitou přidanou hodnotou tak, aby byla zároveň zachována jeho funkčnost a ...
 • Design domácího automatického kávovaru 

  Kajstura, Bogdan
  Zadáním této bakalářské práce je návrh domácího automatického kávovaru. Mezi hlavní cíle práce patří implementace současných technologií a navrhnutí výrobku, který bude respektovat ergonomické i technické požadavky. Na ...
 • Design držáku kol do tramvají 

  Korejz, Jiří
  Tématem této bakalářské práce je Design držáku kol do tramvají. Zadavatelem projektu je firma Škoda Transportation, která se podílela na konzultacích se záměrem výroby výsledného produktu. Práce se zabývá analýzou současného ...
 • Design elektrické ruční vrtačky 

  Burjeta, Josef
  Cílem bakalářské práce je návrh elektrické ruční vrtačky respektující funkční, konstrukční, technologické a ergonomické požadavky s důrazem na estetickou hodnotu návrhu. Mým cílem je zlepšit ergonomii přístroje a usnadnit ...
 • Design elektrického skútru 

  Oujezdský, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je design elektrického skútru cílený na inovativní přístup k návrhu s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologickými požadavky. Hlavním cílem designu je navržení praktického a tvarově ...
 • Design francouzských berlí pro děti 

  Švajdová, Anna
  Tématem této bakalářské práce je design francouzských berlí pro děti. Cílem projektu je vytvoření analýzy a koncepčního návrhu, který bude respektovat funkční, konstrukční, technologické, ergonomické a estetické požadavky.
 • Design hustilky 

  Gábriž, Michal
  Tématem této bakalářské práce je design hustilky. Práce se zaobírá analýzou produktů a výrobců, dále zkoumá současnou situaci na trhu a využívané technologie v této problematice. Výsledkem těchto anlýz jsou určité nedostatky ...
 • Design kapslového kávovaru 

  Kudličková, Monika
  Zadáním bakalářské práce je návrh designu kapslového kávovaru. Cílem je vytvořit design, který bude v souladu s technickými, ergonomickými a výtvarnými požadavky zadaného tématu. Návrh splňuje taktéž nároky uživatelské a ...
 • Design kompaktního digitálního fotoaparátu 

  Galba, Marian
  Cílem práce je navrhnout moderní a esteticky hodnotný kompaktní digitální fotoaparát se zaměřením na ergnomii držení a ovládání v souladu s funkčními a technologickými požadavky.
 • Design křížového laseru 

  Šoltysová, Michaela
  Tématem mé bakalářské práce je design křížového laseru. Cílem je produkt vylepšit po stránce technické, technologické a ergonomické. Přidáním kontroly rovinatosti podlah do křížového laseru je dosaženo multifunkčního ...
 • Design městského elektromobilu 

  Binka, Matej
  Témou diplomovej práce je dizajn mestského elektromobilu. Výsledkom práce je dizajn malého mestského elektromobilu, ktorý spĺňa technologické, konštrukčné, ekonomické, ergonomické a výtvarné aspekty s ohľadom na súčasné a ...
 • Design netradičního sedacího prvku městského mobiliáře 

  Haltof, Vladimír
  Disertační práce se zabývá designem sedacího prvku městského mobiliáře (lavičky) sloučením pohledů dvou příbuzných oborů – průmyslového designu a architektury. Tvůrčí výstupy práce, které reagují na problémy městského ...
 • Design nivelačního přístroje 

  Kasarová, Dominika
  Tématem této bakalářské práce je design nivelačního přístroje, který je určen pro vyměřování vodorovné roviny ve stavebním inženýrství a měření převýšení v geodezii. Cílem je navrhnout nivelační přístroj s ohledem na ...
 • Design outdoorového bezdrátového reproduktoru 

  Kráčmarová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá designem outdoorového bezdrátového reproduktoru. Cílem bylo navrhnout funkční přívětivý design, odolný nepříznivým vlivům v přírodě. Výsledný produkt je navržen s ohledem na ergonomii, hmotnost ...
 • Design poloautomatického jistítka a karabiny 

  Paška, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh poloautomatického jistítka a karabiny. Práce se zabývá analýzou současných produktů, jejich technickým a ergonomickým řešením a následným návrhem nového produktu a jeho testováním. ...
 • Design porcelánového setu pro aditivní výrobu 

  Vítek, Jan
  Práce se zabývá návrhem sady porcelánových šálků na kávu. Při návrhu jsou použity principy parametrizace a rovněž inovativní způsob tvorby dekoru pomocí generativních algoritmů. Na návrhu práce zkoumá možností využití ...