Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie výroby součásti "Řetězové kolo" 

    Haluška, Ladislav
    Cílem této diplomové práce je navržení vhodné technologie výroby pro součást řetězové kolo z materiálu 11 500, které je určeno pro malý lehký motocykl o objemu do 50 cm3 a je nyní ve stádiu prototypu. Práce je zaměřena ...
  • Výroba ocelové lamely spojky 

    Haluška, Ladislav
    Cílem této bakalářské práce je navržení nové technologie výroby ocelové lamely spojky do motocyklu metodou přesného stříhání s nátlačnou hranou. Součástí práce je také porovnání stávající a navržené technologie včetně ...