Now showing items 1-7 of 7

 • Architektonické osvětlení a jeho specifika při projektování 

  Haluza, Miroslav
  Cílem této práce je sepsat teoretické postupy venkovního (architektonického) osvětlení a shrnout dostupné svítidla. Dále jsou v této práci obsažena základní pravidla pro vhodný návrh architektonického osvětlení podle ...
 • Klasická versus inteligentní elektroinstalace 

  Haluza, Miroslav
  Tato práce se zabývá vývojem a historií inteligentní elektroinstalace jak v ČR tak i ve světě. V úvodních kapitolách je rozebrána problematika systémových elektroinstalací, rozdíl mezi klasickou a inteligentní elektroinstalací ...
 • Možnosti využití malé vodní elektrárny v rámci čistírny odpadních vod 

  Krúpa, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zameriava na možnosti využitia malej vodnej elektrárne v rámci čistiarne odpadových vôd. Prvá časť oboznamuje s teóriu čistiarní odpadových vôd, malých vodných elektrární, turbín a generátorov. V ...
 • Návrh fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu 

  Kattauer, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu. První část se zabývá slunečním zářením na území České republiky, fotovoltaickou přeměnou a elektrickými vlastnostmi solárních ...
 • Návrh fotovoltaického systému a jeho ekonomické hodnocení 

  Hausner, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem fotovoltaického systému na střeše panelového domu. V teoretické části je nejprve rozebrána současná technologie fotovoltaických článků a panelů. Dále jsou rozebrány současné legislativní ...
 • Návrh systému fotovoltaických panelů pro rodinný dům 

  Mareček, Jan
  Tato práce se zabývá seznámením se současným stavem fotovoltaického systému a jeho návrhem pro rodinný dům. Popisuje princip, složení a použití fotovoltaického článku. Seznamuje s rozdělením fotovoltaických systémů a měničů ...
 • Využití znalostních systémů a bází pro výběr a hodnocení domovních elektroinstalací 

  Haluza, Miroslav
  Předkládaná práce se zabývá problematikou využití sofistikovaných metod výběru technického i ekonomického řešení elektroinstalace nejenom na základě ceny, ale také na základě mnoha dalších kritérií jako jsou například ...