Now showing items 1-2 of 2

  • Okruhy řádu p^2 a p^3 

    Haluza, Vít
    Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací a zkoumaním vlastností okruhů řádu p^2 a p^3 (p je prvočíslo). Jsou zde zavedeny a používány pojmy, jako ideál okruhu nebo polynomy nad konečným polem. Kromě blíže nespecifikovaných ...
  • Predikce vlivu povrchové vrstvy oxidů na intenzitu vodního chlazení 

    Haluza, Vít
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu povrchové vrstvy oxidů na vedení tepla. Důraz je kladen především na numerické simulace. Kromě modelování vedení tepla pomocí diferenciálních rovnic je k predikci vlivu oxidů ...