Now showing items 1-2 of 2

  • Nepřímý odporový ohřev 

    Haluza, Zdeněk
    Význam elektrotepelné techniky v celosvětovém měřítku je značný. Právě odporový ohřev je jeden z mnoha způsobů, které lze použít v elektrotepelných zařízeních. Při přímém odporovém ohřevu prochází elektrický proud přímo ...
  • Teoretický model linkové výroby pro výrobu plynem izolovaných komponent VVN 

    Haluza, Zdeněk
    Práce má za úkol vysvětlit, co znamená produkční tok a jaké metody známe k jeho analýze a seznámit nás se samotnou firmou. V rámci firmy se seznámit s lakovacím procesem a čištěním. První část pojednává o samotném produkčním ...