Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza legend map tematických atlasů 

    Hamáčková, Martina
    Diplomová práce se zabývá analýzou legend map Atlasu krajiny České republiky a Atlasu krajiny Slovenskej republiky s důrazem na jejich vzájemné porovnání. Vychází z publikovaných obecných teoretických zásad kartografické ...
  • Implementace normy ČSN EN 16001:2010 v provozu 

    Hamáčková, Martina
    Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku hospodaření s energiemi a implementaci ČSN EN ISO 16001:2010. První dvě kapitoly popisují společnost DEZA, a.s., její provozy a činnosti, které zde probíhají. Ve třetí ...