Now showing items 1-2 of 2

  • Lis LKJP 630 

    Haman, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu lisu LKJP 630, jehož uspořádání je pevně dané konstrukcí řady LKJP. Práce byla zadána ve spolupráci se společností ŽĎAS, a.s, která je zde představena. První část práce se věnuje ...
  • Přehled bezpilotních letounů 

    Haman, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá přehledem bezpilotních letounů. Je zde uveden jejich historický vývoj a možná využití, u vybraných letounů jsou jejich technické parametry včetně obrázků. Práce obsahuje několik druhů dělení UAV ...