Now showing items 1-2 of 2

  • Grafy a algoritmy pro hledání nejkratších cest 

    Hamerník, Michal
    Práce představuje učební text zaměřený na problematiku teorie grafů a grafových algoritmů. Teorie grafů pomáhá často řešit problémy a vztahy mezi částmi komplikovaných celků a grafové algoritmy pomáhají tyto problémy rychle ...
  • Využití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích 

    Hamerník, Michal
    Diplomová práce se zaměřuje na problematiku a následnou aplikaci vybraných metod umělé inteligence na kapitálových trzích - konkrétně se jedná o využití umělých neuronových sítí za účelem predikce hodnoty a určení trendu ...