Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

    Hamerník, Petr
    Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti zvoleného podniku za pomoci vícekriteriálního modelu START PLUS. Celá práce je rozdělena na čtyři fundamentální části, které jsou navzájem provázány. První část pojednává ...
  • Komunikační mix ve vybraném podniku 

    Hamerník, Petr
    Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování stávajícího komunikačního mixu podniku působícího na B2B trhu. Skládá se z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část se zabývá důležitými pojmy marketingu, analýzami ...