Now showing items 1-2 of 2

  • Podobnost obrazu na základě barvy 

    Hampl, Filip
    Tato diplomová práce pojednává o podobnosti v obraze na základě barvy. Jsou zde diskutovány potřebné teoretické základy pro pochopení dané tématiky. Těmito základy jsou barevné modely, které jsou v této práci implementovány, ...
  • Software pro simulaci rozložení akustického tlaku 

    Hampl, Filip
    Tato semestrální práce se zabývá vytvořením softwaru pro simulaci rozložení akustického tlaku. Jsou v ní vysvětleny základní principy šíření zvuku, které jsou nezbytné pro pochopení dané problematiky. Je zde popis rychlostního ...