Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Havlátová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace daného podniku. Finanční situace je posouzena za pomoci vybraných ukazatelů. Na základě vypočtených výsledků jsou zjištěny případné nedostatky podniku, na něž je reagováno ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sapoušková, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocení finanční situace podniku PBS ENERGO, a. s. Práce vychází z provedené finanční analýzy na základě poskytnutých účetních výkazů. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny metody, které ...
 • Ocenění podniku ABC a.s. 

  Božková, Klára
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybraného podniku pomocí výnosové metody ocenění. V první časti diplomové práce je problematika ocenění vymezena teoreticky a tyto poznatky jsou poté použity v analytické a praktické části ...
 • Rozhodování o formě pořízení dlouhodobého majetku podniku 

  Vlčková, Martina
  Diplomová práce se zabývá problematikou externího financování dlouhodobého majetku ve výrobní společnosti. Pozornost je zaměřena na finanční leasing a bankovní úvěr, na posouzení efektivnosti těchto dvou vybraných forem ...