Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a optimalizace procesu výroby vývojových vzorků 

    Hamr, Tomáš
    V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o problematice výroby vývojových vzorků DPS. Důraz je kladen zejména na požadovanou kvalitu, která vychází z uvedených norem. Teoretická část obsahuje metodiku na ...
  • Analýza PID fotovoltaických elektráren v ČR 

    Hamr, Tomáš
    V této bakalářské práci jsou shrnuty základní poznatky o konstrukční technologi řešení fotovoltaických, zařízení, které trpí degradací vlivem potenciálu. Jsou zde popsány možná řešení omezení potenciálové indukované degradace ...