Now showing items 1-2 of 2

  • Porovnání návrhu ŽB konstrukcí podle EN a ACI 

    Hamrlík, Martin
    Diplomová práce je zaměřena na posudek administrativní budovy z pohledu dvou různých norem a porovnání jejich přístupů. Těmito normami je aktuálně platná evropská norma ČSN EN 1992-1-1 (EC2) a norma dle amerických standardů ...
  • Posouzení existující konstrukce průmyslové haly 

    Hamrlík, Martin
    Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající jednopodlažní průmyslové haly obdélníkového půdorysu. Nosný systém konstrukce je tvořen montovaným skeletem. Cílem této práce je posouzení nosné konstrukce na očekávané ...