Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků Matezex, s.r.o. 

    Hanáková, Lucie
    Tato diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti MATEZEX s.r.o. Cílem práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak jsou stávající zákazníci s nabízejícími službami společnosti spokojeni. ...
  • Podnikatelský záměr firmy 

    Hanáková, Lucie
    Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru pro kadeřnický salón. Práce obsahuje teoretické poznatky týkající podnikatelského záměru a jeho struktury, právních forem v ČR, analýzy vnitřního ...