Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmus Vivaldi pro nalezení pozice stanice v Internetu 

    Handl, Tomáš
    Práce se zabývá využitím umělých souřadnicových systémů k lokalizaci stanice v síti Internet a predikci zpoždění mezi stanicemi. Jsou zde popsány a srovnány základní vlastnosti centralizovaných a decentralizovaných algoritmů ...