Now showing items 1-2 of 2

  • Studie norem řízení pro výrobní organizaci 

    Altmanová, Hana
    Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu výkonových norem a využitelnost klíčové technologie ve výrobní firmě KLEIN automotive s.r.o. Práce následně navrhuje řešení výpočtu norem dle nových metod pro konkrétní technologii ...
  • Studie porovnání rizik pro podnikatelský subjekt z pohledu jakosti 

    Altmanová, Hana
    Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kvalitativních problémů výrobní firmy KLEIN-automotive s.r.o. u svých zákazníků. Následně navrhuje řešení pro zabezpečení kvality u konkrétního výrobku. Řešení zohledňuje nejnovější ...