Now showing items 1-3 of 3

 • Airless pneumatiky 

  Hanus, Jan
  Cílem bakalářské práce byl popis možností konstrukce airless pneumatiky s vnitřními lamelami, zjištění jejích vlastností a porovnání s konvenčními pneumatikami. V první části je popsán historický vývoj konstrukce airless ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hanus, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace společnosti AGRICOL s.r.o. v období 2009 – 2013. Ke zhodnocení finanční situace využívá vybraných metod finanční analýzy. Na základě dosažených výsledků poskytuje ...
 • Systémové řešení pro energetické využití zdravotnických odpadů 

  Hanus, Jan
  Diplomová práce se zabývá současnou situací nakládání se zdravotnickými odpady v České republice a dostupnými technologiemi pro zpracování těchto odpadů. V první části je věnována pozornost platné legislativě v dané oblasti, ...