Now showing items 1-20 of 37

 • Aktivní sondy v systému UMTS-TDD 

  Doskočil, Ladislav
  Tato práce obsahuje základní informace o systému UMTS, seznámení s programovacím jazykem C++, stručný popis některých technologií používaných v internetu, konkrétně protokol TCP/IP, jazyk HTML a PHP, které přímo souvisejí ...
 • Bezpečnostní systém s využitím mobilních sítí 

  Svoboda, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zabezpečovacího systému, který bude pořízené videozáznamy přenášet pomocí mobilních systémů. Jsou zde vybráni zástupci kamer a pohybových senzorů, které by se při konstrukci mohli ...
 • Datové přenosy v sítích GPRS a EDGE 

  Slovák, Jiří
  Práce je koncipována, jako součást inovace laboratorní úlohy předmětu Rádiové a mobilní komunikace. Stěžejní částí projektu je vytvoření komplexní GUI aplikace v programovém prostředí MATLAB, umožňující měření rychlosti ...
 • Femto buňky v mobilních sítích nových generací 

  Bernkopf, Jan
  Tato práce se zabývá teoretickým rozborem LTE sítí a Femto buněk. Rozebírá jejich modulační a přenosové techniky, jejich výkon a v neposlední řadě implementaci Femto buněk do LTE makrovrstvy. Dále popisuje riziko interferencí ...
 • Koexistence mobilních komunikačních systémů GSM-EDGE a UMTS 

  Gleissner, Filip
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním koexistence systémů GSM – EDGE a UMTS se zaměřením na fyzickou vrstvu obou systémů. Cílem práce je stanovení souboru doporučení pro provoz systémů v praxi jak v odděleném pásmu, tak ...
 • Koexistence mobilních komunikačních systémů WLAN a Bluetooth 

  Mikulka, Jan
  Disertační práce se zabývá problematikou vzájemného rušení bezdrátových standardů WLAN a Bluetooth. Standard Bluetooth pracuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,402 - 2,480 GHz, které je také využíváno zástupcem sítí WLAN ...
 • Lokalizátor interferencí pro kmitočtová pásma EGSM a UMTS 

  Predajňa, Martin
  Práca popisuje pasívne lokalizačné techniky z ktorých pre potreby lokalizácie zdroja interferencií je zvolená metóda rotácie smerovej antény. Navrhnutý lokalizačný systém vypočíta pravdepodobnú polohu zdroja rušenia metódou ...
 • Měření hlasové kvality technologie VoLTE/VoWiFi 

  Kráčala, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi použití ITU-T G.107 E-modelu pro objektivní neintrusivní měření kvality přenosu hlasu v sítích LTE a Wi-Fi. V první části práce jsou prezentovány používané metody měření hlasové ...
 • Měření kvality a dostupnosti GSM sítě 

  Vondra, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti měření kvality a dostupnosti mobilní sítě a také na hodnocení kvality, úspěšnosti připojení, propustnosti apod. Obsahuje stručný popis základních mobilních a komunikačních technologií. ...
 • Měření parametrů mobilních sítí 

  Gábor, Tomáš
  Tato práce se zabývá teoretickým rozborem a praktickou realizací měření a ukládání parametrů mobilních sítí a následný návrh a programování webového rozhraní pro jejich prezentaci. Popisuje strukturu a vývoj GSM a UMTS ...
 • Měření základních parametrů systému LTE 

  Hocz, Jan
  Tato práce se zabývá stručným seznámením se systémem LTE a jeho zpracováním signálu v uplinku a downlinku. Dále je popsáno několik základních parametrů, které musí zařízení dodržovat pro správnou funkci. Tyto parametry ...
 • Model fyzické vrstvy systému LTE 

  Kounek, Milan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním signálu v systému LTE, konkrétně se zaměřuje na fyzickou vrstvu. První část práce detailně popisuje zpracování signálu na fyzické vrstvě systému LTE. Na základě získaných znalostí o ...
 • Model systému UMTS 

  Srdínko, Milan
  Systémy s rozprostřeným spektrem jsou velmi rozšířené v mobilních a bezdrátových komunikacích. Mají velmi výhodné vlastnosti jako např. odolnost proti rušení a odolnost proti detekci a odposlechu. V první části diplomové ...
 • Modely pro zkoumání vlivu rušení na kvalitativní parametry signálu UMTS 

  Růžička, Zdeněk
  Tato disertační práce je zaměřena na zkoumání vlivu rušení v síti UMTS na chybovost a odstup signálu od šumu nebo od rušení. Jsou zde popsány modely vycházející ze specifikací fyzické vrstvy systému UMTS, které simulují ...
 • Modely řídicích kanálů systému LTE 

  Miloš, Jiří
  Dizertační práce se zabývá zpracováním signálu fyzických řídicích kanálů systému LTE a vyšetřováním bitové chybovosti při přenosu řídicí informace z vysílače do přijímače v závislosti na podmínkách příjmu. Práce je rozdělena ...
 • Modely systému LTE 

  Navrátil, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na část nastávající mobilní sítě LTE. Konktrétně rozebírá fyzickou vrstvu LTE, která je zde rozdělena na 4 základní části: Fyzické kanály a modulace, Multiplexování a kanálová modulace, Procedury ...
 • Modulace OFDM 

  Spurný, Jan
  OFDM je v dnešní době často využívaná a důležitá modulační technologie, která umožňuje dosáhnout velkých přenosových rychlostí a zároveň je schopna obstát v rádiových komunikačních kanálech. Cílem této bakalářské práce je ...
 • Návrh rádiové části sítě LTE 

  Tribula, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem rádiové části systému LTE pomocí programu ICS Designer. Nejprve práce popisuje zpracování signálu ve fyzické vrstvě systému LTE, a to pro downlink a uplink. Následně bylo vytvořeno jednoduché ...
 • Optimalizace přístupu do CDMA sítí 

  Kejík, Petr
  Cílem dizertační práce je optimalizace přístupu do sítí CDMA (Code Division Multiple Access). Práce se konkrétně zabývá algoritmy pro řízení přístupu do sítě pro systém UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). V ...