Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

    Hanych, Jaroslav
    Diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. Rešeršní část shrnuje obecně známé metody pro měření polohy těžiště a momentů setrvačnosti vozidla. Stěžejní částí práce je konstrukční návrh ...
  • Vliv rotace disku kola na aerodynamiku automobilu 

    Hanych, Jaroslav
    Rešeršní práce se zabývá vlivem rotace kola na aerodynamické charakteristiky automobilu. Jsou zde popsány různé metody využívané k simulaci rotace kola. Práce se zaměřuje zejména na vymezení aerodynamických rozdílů mezi ...