Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická prezentace fotografií s využitím hloubkové mapy 

    Hanzlíček, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou, jak využít hloubkovou mapu k dynamické prezentaci statické fotografie. V práci je představen algoritmus sloužící k vytvoření prostorového modelu. Ten poslouží k vykreslení ...
  • Simulace vody na GPU 

    Hanzlíček, Jiří
    Cílem této práce je najít vhodný model kapaliny, jehož numerickou simulaci lze realizovat jako interaktivní. Tento požadavek vede na řešení založené na vysoce paralelním algoritmu. Implementace je provedena na procesoru i ...