Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh na zavedení ekonomického informačního systému do podniku 

  Hladký, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá zavedením ekonomického informačního systému pro daňového poradce Ing. Petra Hanzlíka. Zjištění potřeb firmy a to jak po stránce časové tak i finanční. Možnosti optimalizace tohoto systému dále ...
 • Statická analýza bytového domu 

  Hanzlík, Petr
  Tématem diplomové práce je statická analýza bytového domu. Práce se zabývá posouzením původního řešení a navrhnutím varianty nové. Zaměřuje se na statické řešení monolitické železobetonové žebrové desky a věnuje se posouzení ...
 • Využití zkušebních prefabrikátů pro most na místní komunikaci 

  Hanzlík, Petr
  Tématem bakalářské práce je využití zkušebního prefabrikátu pro most na místní komunikaci. Účinky od zatížení na nosnou konstrukci jsou řešeny metodou spolupůsobící šířky. Práce se věnuje posouzení konstrukce podle mezních stavů.