Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza dynamického chování štíhlých konstrukcí a návrh zařízení na omezení vibrací 

  Hanzlík, Tomáš
  Práce se zabývá modelováním buzení konstrukce chodci a získáním odpovídající dynamické odezvy konstrukce. Trend moderních štíhlých konstrukcí klade vyšší důraz na výstižnost modelování dynamického buzení chodci, které je ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hanzlík, Tomáš
  Cílem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na jejich řešení“ je zhodnocení podniku za použití vybraných metod finanční analýzy v letech 2006 - 2010. V diplomové práci jsou předloženy návrhy vedoucí ...
 • Řízení spolupráce se zákazníky 

  Hanzlík, Tomáš
  Obsahem této bakalářská práce, zabývající se řízením vztahů se zákazníky, budou teoretická východiska a podklady pro praktické řešení návrhu změn v CRM systému ve společnosti Internova - CZ GmbH, spol. s r.o., které mají ...