Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

    Hapala, Václav
    Diplomová práce se zabývá návrhem na zefektivnění výroby dílce. V teoretické části byly popsány technologie frézování a vrtání. V praktické části byl proveden rozbor stávající technologie výroby dílce a analýza časové ...
  • Technologické možnosti nástroje pro obrábění otvorů velkých průměrů 

    Hapala, Václav
    Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání technologických možností nástrojů pro obrábění otvorů velkých průměrů od společnosti SV Olšovec a konkurenčních společností. V teoretické části jsou popsány metody technologie ...