Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické ovládání ventilační klapky 

    Harman, Ján
    Tématem mé bakalářske práce je automatické ovládání ventilační klapky. Je to elektronické zařízení, které na základě vstupního signálu otevírá či zavírá klapku poháněnou elektromotorem. Toto zařízení může sloužit samostatně, ...
  • Systém pro řízení intenzity osvětlení 

    Harman, Ján
    Tématem mé semestrální práce je zpracovat systém pro řízení intenzity osvětlení. Je to elektronické zařízení, které na základě nastavení a vstupních signálů řídí intenzitu osvětlení. Toto zařízení může pracovat na jednofázové ...