Now showing items 1-20 of 54

 • Analytical Formula for the Ratio of Central to Minimum Film Thickness in a Circular EHL Contact 

  Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-09-07)
  Prediction of minimum film thickness is often used in practice for calculation of film parameter to design machine operation in full film regime. It was reported several times that majority of prediction formulas cannot ...
 • Animace funkce kluzného ložiska 

  Halama, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou animací, které pomohou při objasňování základních principů funkce radiálního kluzného ložiska s hydrodynamickým mazáním. Animace budou následně využity pro vzdělávací účely.
 • Animace silově deformačního chování ojničních šroubů 

  Farkaš, Richard
  Táto práca sa zaoberá vyšetrovaním silovo deformačného chovania predpätých ojničných skrutiek, kinematiky a silového pôsobenia v rámci kľukového mechanizmu štvordobého zážihového spaľovacieho motora. Daná problematika je ...
 • Animace silově deformačního chování předepjatých šroubových spojů 

  Kvaššay, Adrián
  Táto práca sa zaoberá vytvorením animícií, ktoré popisujú silovo deformačné pomery predpätých skrutkových spojov. V práci je objasnené chovanie spojov pri rôznych typoch zaťaženia. Animácie budú slúžiť na vzdelávacie účely ...
 • Animace silově deformačního chování šroubovitých pružin 

  Gabriel, Tomáš
  Tato práce je věnována tvorbě výukových animací popisujících problematiku návrhu šroubovitých pružin. Obsahem práce je shromáždění potřebných podkladů, dokumentace tvorby animací a prezentace jejich konečné podoby. Hlavní ...
 • Animace silových poměrů u pohybových šroubů 

  Jonáš, Tom
  Obsahem této bakalářské práce je tvorba animací v programu Cinema 4D. Animace objasňují, jaké síly vznikají při pohybu po pohybovém šroubu, podmínku samosvornosti a geometrie mezi silami. Animace budou sloužit pro vzdělávací ...
 • Animace záběru rovinného ozubení 

  Fiala, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá animací záběru rovinného evolventního ozubení. V práci je uveden teoretický základ pro pochopení problematiky ozubených kol. Úvod práce je zaměřen na popis geometrie a záběru nekorigovaného ...
 • Animace záběru válcových ozubených soukolí 

  Kvarda, Daniel
  Tato práce se zabývá záběrovými poměry, geometrickým, kinematickým a silovým působením nastávajícím při záběru válcových ozubených kol s přímými a šikmými zuby. Tuto problematiku objasňují vytvořené animace, které jsou v ...
 • Case study: the influence of oil-based friction modifier quantity on tram braking distance and noise 

  Galas, Radovan; Omasta, Milan; Klapka, Milan; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-06-21)
  In the present study, the twin disc machine and the light rail system was employed in order to investigate the ability of oil-based friction modifier (FM) to optimize adhesion and to reduce noise. The risks associated with ...
 • Chování EHD mazacího filmu při náhlých změnách rychlosti a zatížení 

  Zimmerman, Martin
  Tato disertační práce je zaměřena na experimentální studium chování mazacího filmu při náhlých změnách provozních parametrů. Ve většině reálných tribologických uzlů dochází v průběhu pracovního cyklu ke změně provozních ...
 • Chytrá ložiska 

  Junek, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou chytrého ložiska, které bude možné využívat pro zpřesnění a předpověď stavu ložiska. Ke své realizaci využívá kyber-fyzického systému jako vhodný aparát pro průmyslové využití. Jsou zde ...
 • The Effect of Kinematic Conditions and Synovial Fluid Composition on the Frictional Behaviour of Materials for Artificial Joints 

  Nečas, David; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-05-10)
  The paper introduces an experimental investigation of frictional behaviour of materials used for joint replacements. The measurements were performed using a ball-on-disc tribometer, while four material combinations were ...
 • The effect of surface grooves on film breakdowns in point contacts 

  Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Elsevier, 2016-10-01)
  Surface roughness plays an important role in transition from full to mixed elastohydrodynamic regime. One kind of features appearing on a real rough surface are grooves longer than contact diameter. It has already been ...
 • Effect of Surface Texturing on Friction and Film Thickness under Starved Lubrication Conditions 

  Ali, Fadi
  Tato disertační práce se zabývá vlivem mělkých mikro-textur na tření a tloušťku filmu v mazaných nekonformních kontaktech za extrémních podmínek a za podmínek hladovění kontaktu. Měření byla realizována na tribometru v ...
 • The effect of synovial fluid composition, speed and load on frictional behaviour of articular cartilage 

  Nečas, David; Rebenda, David; Čípek, Pavel; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2020-03-15)
  Articular cartilage ensures smooth motion of natural synovial joints operating at very low friction. However, number of patients suffering from joint diseases, usually associated with cartilage degradation, continuously ...
 • The Effect of Synovial Fluid Constituents on Lubrication of Hip Joint Replacements 

  Nečas, David
  Dizertační práce se zabývá mechanismy mazání v náhradách kyčelního kloubu. Byla provedena systematická studie formování proteinového filmu při zahrnutí různých materiálů a provozních podmínek. Hlavní pozornost je přitom ...
 • Effects of Non-Newtonian Lubricants on Surface Roughness in Point Contacts 

  Ficza, Ildikó
  Tato dizertační práce je zaměřena na studium deformace nerovnosti uvnitř elastohydrodynamicky mazaného (EHD) kruhového kontaktu. Práce se zabývá studiem přechodu příčné nerovnosti přes kontaktní oblast, která je modelována ...
 • Elastohydrodynamické mazání eliptických kontaktů 

  Hodás, Ladislav
  Hlavným ciežom tejto práce je porovnanie existujúcich rovníc pre minimálne a centrálne hrúbky elastohydrodynamického mazacieho filmu v eliptických kontaktoch medzi hladkými trecími povrchmi za ustálených, izotermických ...
 • Experimental comparison of the behavior between base oil and grease starvation based on inlet film thickness 

  Košťál, David; Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-03-24)
  This paper deals with the experimental study of an elastohydrodynamic contact under conditions of insufficient lubricant supply. Starvation level of this type of the contact may be experimentally determined based on the ...
 • Friction Modification within Wheel-Rail Contact 

  Galas, Radovan
  Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a redukce hluku. Hlavním cílem ...