Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Hartman, Martin
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením aktuálního stavu informačního systému vybrané firmy (působící v oblasti prodeje aut) a návrhu změn, které by vedly k odstranění zjištěných nedostatků. Při zhodnocení skutečného stavu ...
  • Změna organizační kultury jako účinný prostředek získání zákazníka. 

    Hartman, Martin
    Předmětem bakalářské práce „Změna organizační kultury jako účinný prostředek získání zákazníka“ je analyzovat a navrhnout změny firemní kultury konkrétní společnosti, která působí v automobilovém průmyslu. Hlavním cílem ...