Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy pro zpracování a analýzu RFID signálu v FPGA 

    Harvánek, Michal
    Výsledkem semestrální práce je návrh architektury pro softwarově definované rádio, která slouží k analýze signálu vysílaných RFID tagem v reálném čase. Cílem této analýzy je změření frekvenční charakteristiky RFID tagu. ...
  • Číslicová technika v laboratorní výuce 

    Harvánek, Michal
    Výsledkem tohoto projektu jsou návrhy kompletních laboratorních úloh pro demonstraci teoretických poznatků z oblastí synchronních, asynchronních čítačů, stavových automatů, speciálních kombinačních obvodů a hazardů ...