Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické zdroje budoucnosti 

    Hatiar, Peter
    Tato práce se zabývá problematikou energetických zdrojů. Pojednává o energetických výzvách pro nadcházející dekády, stručně charakterizuje jednotlivé energetické zdroje a dále hodnotí jejich potenciál. Vzhledem k rozsahu ...
  • Návrh parního kotle na odpadní teplo 0,8Nm3/s, 450°C 

    Hatiar, Peter
    Tato práce se zabývá problematikou návrhu kotle na odpadní teplo. V první části je proveden výpočet stechiometrie, dále byla provedena tepelná bilance kotle. Kotel byl rozdělen na základě tepelného výpočtu do dvou výhřevných ...