Now showing items 1-9 of 9

 • A Comparison of the Approaches to Customer Experience Analysis 

  Havíř, David (RTU Press, 2017-09-23)
  The aim of this paper is to summarize research on customer experience analysis and to explore and compare the dimensions describing customer experience listed in seven conceptual models with findings from 17 research ...
 • Customer Experience Management Overview 

  Havíř, David (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Purpose of the article: The purpose of this paper is to examine the phenomenon of customer experience and customer experience management through years and summarize recent knowledge in this area. Methodology/methods: The ...
 • From Competence To Experience: Employee-Centricity in The Customer-Centric World 

  Havíř, David (IBIMA Publishing, 2019-04-10)
  Customer experience management as the current peak in the area of modern customer-centric marketing is challenging companies to effectively manage factors influencing customer experience creation with the promise of achieving ...
 • Integrace iPadů do škol 

  Havíř, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dílčí části informačního systému založeném na iPadech jakožto výukových zařízeních. Teoretická část se zaměřuje na obecnou teorii, specifika týkající se tématu a výhody iPadů pro školský ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Procházka, David
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti Domácí dobroty s.r.o., která vyrábí a prodává sušené ovoce. Cílem práce je návrh marketingové strategie, která se týká zavedení nového produktu a rozšíření ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

  Kalužík, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na zjištění a řešení problémů, které ovlivňují prodeje nafukovacích člunů a lodí firmy Gumotex a.s. přes oficiální e-shop. Problémy jsou identifikovány za pomocí analýzy dat z nástroje Google ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

  Kadlecová, Nikol
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zdokonalení marketingového mixu vzdělávací agentury SOVA STUDIO, která je divizí společnosti SOVA SYSTEMS Č.Ř., spol. s.r.o. V teoretické části jsou přiblíženy základní pojmy marketingu ...
 • Specifické faktory úspěchů – zákaznická zkušenost, tvorba hodnoty a born globals 

  Havíř, David (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Cíl článku: Záměrem tohoto článku je ověřit a analyzovat vzájemnou závislost tří potenciálních faktorů úspěchů firem, jimiž jsou zákaznická zkušenost, tvorba hodnoty a born globals, v nejvíce citovaných vědeckých článcích ...
 • You cannot do it Yourself: Enhancing Experience through Co-creation 

  Machala, Jan; Havíř, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-06)
  Purpose of the article: To evaluate the individual factors of co-creation value in urban public transport and their impact on customer experience. Customer experience management is a new marketing direction that will allow ...