Now showing items 1-2 of 2

  • Ocelová konstrukce multifunkční budovy 

    Havíř, František
    Cílem práce je návrh ocelové konstrukce multifunkční budovy v katastrálním území MČ Brno-Bohunice. Multifunkční budova je tvořena dvěma shodnými objekty – A a B. Půdorysné rozměry objektů jsou 40,0 x 40,0 m a konstrukční ...
  • Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly 

    Havíř, František
    Cílem práce je návrh ocelové nosné konstrukce zastřešení sportovní haly v lokalitě města Olomouc. Půdorysné rozměry objektu jsou 55,0 x 35,0 m a světlá výška 15,0 m. Řešení je vybráno na základě dvou předběžných variant. ...